هفتم ژانویه 2018، تفریحات زمستانی

برنامه زنده 7 ژانویه 2018

موضوع برنامه : تفریح در زمستان ادمونتون

اجرا: معین

کارگردان فنی : مرتضی

مهمان برنامه : مرتضی

موزیک های پخش شده :

پخش شده از استودیو سی جی اس ار دانشگاه البرتا، ادمونتون، کانادا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.