هفدهم دسامبر 2017، یکشنبه با قاصدک

برنامه زنده 17 دسامبر 2017

موضوع برنامه : یکشنبه شب با قاصدک

اجرا: امیرحسین

کارگردان فنی : مرتضی

مهمان برنامه : مرجان

موزیک های پخش شده :

پخش شده از استودیو سی جی اس ار دانشگاه البرتا، ادمونتون، کانادا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.