بیستم اگوست 2017 ، آشنایی با نظام بانکداری در کانادا قسمت دوم

برنامه زنده بیست آگوست 2017

موضوع برنامه : آشنایی با نظام بانکداری در کانادا

اجرا: شهرام

مهمان برنامه: امیره رستمی (کارشناس بانک) و حمید و علی

در ادامه برنامه قبلی از خانوم امیره دعوت کردیم تا اینبار درباره کارتهای اعتباری و مزایای اون برای ما صحبت کنند.

موزیک های پخش شده :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.