دوم جولای 2017، صد و پنجاه سال کانادا

برنامه زنده دوم جولای 2017

ویژه برنامه صدو پنجاه سال کانادا

اجرا: امیرحسین

مهمان برنامه: سمیرا

برنامه رو با این سوال شروع کردیم که آیا میبایست سالگرد تشکیل کانادا رو جشن بگیریم؟ و در خصوص ساکنین اولیه کانادا و حقوق اونها و ناثیر حضور مهاجران اولیه بر جامعه بومی کانادا صحبت کردیم

پخش شده از استودیو سی جی اس ار دانشگاه البرتا، ادمونتون، کانادا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.