بیست و هشتم می 2017، تحصیل در آلبرتا

برنامه زنده بیست و هشتم می 2017

موضوع برنامه : تحصیل در آلبرتا

اجرا: علی

مهمان برنامه: دکترپدرام موسوی

تعداد زیادی از دوستان ایرانی ما در ادمونتون این شهر رو بخاطر تحصیل در دانشگاه البرتا انتخاب کردند و این دانشگاه همیشه بعنوان یکی از هدفهای علاقه مندان به ادامه تحصیل مطرح بوده. حال چگونه میتوان در البرتا درس خواند و دانشجویان برای تحصیل در این دانشگاه میبایست چه مراحلی را طی کنند؟ سوژه جذابی که دکتر پدرام موسوی در اون باره برای ما صحبت کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.