گزارش تصویری همایش روز جهانی زن در ادمونتون (2017)

همایش روز جهانی زن به همت تعدادی از همشهری های ما در ادمونتون و همینطور انجمن فرهنگی ایرانیان ادمونتون (IHSE) و انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه آلبرتا (ISAUA)در تاریخ شنبه 11 مارچ 2017 در محل دانشگاه آلبرتا برگزار گردید که با استقبال جمعی از دوستداران و علاقه مندان روبرو شد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.