این هفته در تاریخ ایران، پوراندخت اولین شاه بانوی ایرانی

قسمت ششم، چهارم تا دهم دی ماه

پوراندخت به معنای دختری با چهره گلگون، نخستین زن ایرانی است که به مقام سلطنت رسید. پوراندخت كه با نام‌هاي ابوران، بوران، پوران و توران دخت نيز از او ياد شده است، سی امين شاه و به گفته خوارزمي بيست و پنجمين پادشاه ساساني و دختر خسروپرويز است.

منابع:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (www.ensani.ir)

www.raaek.persianblog.ir/post/75

www.iranianshistoryonthisday.com

www.parsbastan.mihanblog.com/post/71

www.tandismehr.blogfa.com/cat-29.aspx

آهنگ:Oliver Shanti & Friends

این برنامه یک منبع تاریخی نیست و فقط به دنبال ایجاد علاقه به تاریخ یگانه کشورمونه.

جمع آوری: مهدی

اجرا و میکس: هادی

ضبط: مسلم

11 دوست داشتمش