بیستم سپتامبر 2015، از آمدن ها و رفتن ها

برنامه زنده 20 سپتامبر 2015

موضوع برنامه: از آمدن ها و رفتن ها

اجرا: احسان و پگاه

میهمان برنامه: سالار و مژگان

موسیقی پخش شده:

حافظ عاشق: گروه اوهام

سالوادور: کینگ رام

درهم و برهم: بالگرد

پخش شده از استودیو سی جی اس ار دانشگاه البرتا، ادمونتون، کانادا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.