پنجم آوریل 2015، مادرانگی

برنامه زنده 5 آوریل ۲۰۱۵

موضوع برنامه: مادرانگی

اجرا: محمد و رضوان

میهمان برنامه: زهرا

موسیقی پخش شده:

خانه مادری – ارسلان کامکار
ما را بس – ماه بانو
دختر قوچانی – سیما بینا
مادر من – خسرو شکیبایی
ماه پیشانو – دریا دادور
ماما – سینا حجازی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.