هشتم فوریه 2015،مغلطه ها – قسمت دوم

برنامه زنده 8 فوریه 2015

موضوع برنامه: مغلطه ها- قسمت دوم

اجرا: امیرحسین و نرگس

میهمان برنامه: فرهاد

در ادامه بحث هفته گذشته سعی کردیم یک کم با جزئیات و مثالهای روزمره از معلطه ها صحبت کنیم تا حداقل سعی کنیم در بحثهایی که شرکت میکنیم تا جای ممکن از بکار بردن مغلطه ها جلوگیری کنیم .

موسیقی پخش شده:

علیرضا عصار – مسلمانان

ابی – عادت

استاد شجریان – دود عود

سیاوش قمیشی – تهران

maghlate ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.