یازدهم ژانویه 2015، سن و سال

برنامه زنده 11 ژانویه 2015

موضوع برنامه: سن و سال

اجرا: احسان و پگاه

میهمان برنامه: سالار و علیرضا

موسیقی پخش شده:

برف پیری: سالار عقیلی

سرعت گذر عمر: علی سورنا

شهر قشنگ: سیرکو کافه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.