بیست و سوم نوامبر 2014، واکنش های جمعی ما

برنامه زنده 23 نوامبر 2014

موضوع برنامه: واکنش های جمعی ما

اجرا: احسان و پگاه

میهمان برنامه: سالار و علیرضا

موسیقی پخش شده:

ابر اگر: محسن نامجو

بادبان: گروه سیرکو کافه

سه نقطه: گروه دیوار

خیابانی که من نمی شناسمش: سینا سلیمی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.