بیست و پنجم می 2014، خرافات

برنامه زنده 25 می 2014، خرافات

اجرا: احسان و پگاه

مهمان برنامه:‌ حکیمه

موسیقی های پخش شده:

باران: سوشیانس

خرافات: سندی

فال: شادمهر عقیلی

خرافات: گروه پرسراک

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.